افکارنیوز

: یافته‌های جدید دانشمندان آمریکایی نشان می‌دهدگروه خونی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری قلبی را در افراد افزایش دهد.

‌به گزارش ای‌بی‌سی‌هلث، افرادی که گروه خونی آنها A‌، B و یا A B است کمی‌ بیشتر از افراد دارای گروه خونی O در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی قرار دارند.

دکتر «لو کیو» مجری این پژوهش از دانشگاه‌ هاروارد می‌گوید: «ما نمی‌توانیم گروه خونی را تغییر دهیم اما می‌توانیم با تغییر شیوه زندگی از بروز بیماری‌های قلبی پیشگیری کنیم.»

براساس این پژوهش‌ها افزایش خطر بیماری قلبی در افراد دارای گروه خونی A هشت درصد‌، در گروه خونی B ۱۱درصد و در گروه خونی AB ۲۰درصد است.

البته چگونگی تاثیر گروه خونی بر بیماری قلبی مشخص نیست اما به احتمال زیاد برخی ویژگیهای انواع مختلف گروه خونی میتواند عاملی در بروز این بیماری باشد.