به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، پرفسور وو بیهو استاد دانشگاه پکن در این رابطه پیشنهاد کرد: پسرها باید بین یک تا دو سال دیرتر از دخترها به مدرسه بروند.

وی اعلام کرد: دخترها بین سنین شش تا هفت و پسرها هفت تا هشت سال باید به مدرسه بروند تا معضل کمبود دانشجوی مرد در دانشگاه پکن حل شود.

کمبود دانشجویان پسر در سالیان اخیر باعثاقدامات منحصر به فرد در چندین دانشگاه دیگر چین نیز شده است. برای مثال در چندین دانشگاه دیگر مسوولان دانشگاه‌ها تصمیم گرفتند حدنصاب نمرات دانشجویان پسر را در مقایسه با دانشجویان دختر کمتر کنند تا دانشجویان پسر بیشتری بتوانند راهی دانشگاه‌های پکن شوند.

پرفسور وو بیهو معتقد است، پسرها در مقایسه با دختران هم سن خود از لحاظ هوشی در سطح پایینتری قرار دارند و این عامل باعث میشود تا درس را رها کنند. با این شرایط اگر پسرها کمی دیرتر وارد مدرسه شوند تا از دانشجویان هم ردیف دختر خود سن بالاتری داشته باشند، میتوان این معضل را تا حدود زیادی حل کرد.