به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، در حالیکه قرار بود بازسازی صحنه جنایت خیابان شهید مدنی ساعت ۱۲ امروز انجام شود تاکنون به علت ازدحام جمعیت و درگیریهای پراکنده میان خانواده مقتول، مجروحان و برخی افراد انجام نشده است.

خودروی حامل متهم به همراه قاضی شهریاری بازپرس ویژه قتل ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه به وارد صحنه جنایت شد که بلافاصله بیش از هزار نفر به سمت خودروی حامل متهم حمله کرده و مانع از پیاده شدن او شدند.

به دلیل کمبود ماموران پلیس در محل بازسازی بی نظمی های بسیاری بوجود آمده به طوری که متهم پس از ۳۰ دقیقه محل بازسازی صحنه جنایت را ترک کرد.

این در حالی بود که ازدحام بیش از حد و بی نظمی هایی که به دلیل نبود ماموران پلیس رخ داد دسترسی خبرنگاران و فیلمبرداران را به متهم غیرممکن کرده بود و خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرو شدند.

ماموران که چاره ای برای متفرق کردن مردم نداشتند با استفاده از گاز اشک آور تعدادی از مردم را از محل متفرق کردند اما هنوز تعداد زیادی در محله نظام آباد برای دیدن بازسازی صحنه جرم حضور دارند.

به گزارش مهر، تعداد زیادی از مردم در شعارهایی از نیروی انتظامی قدردانی کردند.

همزمان با حضور خودروی حامل متهم درگیریهای پراکنده ای رخ داد. این در حالی است که مادر مقتول هنگامی که قصد انتقال متهم از محل را داشتند به دنبال خودرو دویده و خواستار قصاص متهم در محل جنایت شد.