به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، درحالیکه پژوهش های مختلف از مزایا و تأثیرات مثبت نوع دوستی و مهربانی بر سلامت روحی افراد خبر می دهند، پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا مدعی هستند که خودخواهی با نوعی احساس شادی در انسان همراه است!

«جاناتان برمان» و «دبورا اسمال» از پژوهشگران این دانشگاه مطالعه ای را برای بررسی تأثیرات توجه به خواسته های شخصی با حضور ۲۱۶ دانشجو انجام داده اند.

در این تحقیق سه دلار به هر دانشجو داده شد و از یک گروه خواسته شد که این پول را به یونیسف اهدا کنند، گروه دوم پول را نزد خود نگاه داشته و گروه سوم می توانستند یکی از این دو راه را انتخاب کنند.

«جاناتان برمان» خاطر نشان می کند: افردی که دارای رفتار خودخواهانه هستند، اغلب با نوعی حس گناه در جنگ هستند، اما اندکی خودخواهی و توجه به خواسته های شخصی تا زمانی که با حس گناه همراه نباشد، باعثشادی فرد می‌شود.

نتایج این پژوهش که در مجله Psychological Science منتشر شده نشان می دهد، افردی که پول را نزد خود نگه داشته بودند از احساس شادی و رضایت بیشتری برخوردار بودند.