افکارنیوز

: نمایندگان کتاب ثبت رکوردهای جهان «گینس» برای ارائه مدرک کهنسالترین مرد جهان با سفر به ژاپن با وی دیدار کردند.

وی که کامورا نام دارد اگر تا بیست و هشتم دسامبر سال جاری به حیات خود ادامه دهد، رکورد کهنسالترین فرد در تاریخ جهان را از آن خود خواهد کرد.

کامورا که در غرب ژاپن زندگی می کند گفت اکثر وقت خود را در استراحت به سر می برد.