افکارنیوز- امید کرمانی ها

گگللللللللللللل …نه…نه…نهههههه!!
گل نبووووود!…کریم عصبانی نشو…کریم نباید این کارا رو بکنی!!!!!…داور میخواد کارت بده…نه داور کارت نده!!!
تعجب نکنید این خنده دارترین جملاتی بود که در ابتدای بازی ایران و کره شمالی از زبان خیابانی در قامت گزارشگر کهنکار بیرون آمد و تماشاچیان تلویزیونی را در حیرت گزارش آماتور گونه صحنه بوجود آمده انگشت به دهان کرد.

این اظهارات به این جا ختم نشد وی در ابتدای بازی دائم می گفت: این بازی خانگی را ایران باید ببرد …. بعد هم برای آنکه سوتی خود را به نوعی توجیه کند گفت: همه جا سرای ماست!
خیابانی یا معنای این جمله را نمی داند یا آنکه هنوز تو زمان قاجار سیر می کند و بر این باور است که هنوز قطر جزئی از خاک ایرانه…

از اینها بگذریم در ابتدای بازی ۱۰دقیقه فقط مختصات جایگاه خودشو توضیح می داد و حوادثبازی را نسبت به جایگاهی که نشسته متر می زد تا جایی که زمان سپری شده از بازی را به شکلی عجیب و غریب اعلام کرد: ۱۲ دقیقه و ۲۶ دقیقه از بازی گذشته!!!

هیچ کس نبود این خیابانی رو از برق بکشه!
هنر نمایی های خیابانی به حرف های حین بازی ختم نشد. در پایان از ذوق پیروزی تیم ملی نتوانست احساسات خود را کنترل کند و گفت: بشینید خونتون دست بزنید!
شانس با خیابانی یار است که بازی های تیم ملی فوتبال کشور مان با برد به پایان می رسد چراکه نحوه گزارشگری وی همانند سوهانی است روی اعصاب ملت و کسی نیست این واقعیت را به وی گوشزد کند البته شاید مدیران تلویزیونی ما نیز چنین گزارش بی حاشیه و پرت و پلایی را می خواهند که نتواند مانند گزارش های فردوسی پور با قیاس کارشناسانه نحوه مدیریت فوتبال کشور را به چالش بکشد.