این مولوی نزدیک به مولوی عبدالحمید در میان مردم این روستا مدعی شده است که پخش این سریال احساسات اهل سنت را به شدت جریحه دار کرده است و مسئولین باید جلوی پخش چنین سریال های را بگیرند!

زاهدان پرس، وی در بخشی دیگر از سخنان تحریک آمیز خود مدعی شده این سریال وحدت بین شیعه و سنی را از بین خواهد برد.

گفتنی است گرچه دفتر مولوی عبدالحمید چندی قبل پخش خبر تحریم این سریال را از طرف وی تکذیب کرد ولی برخی اطرافیان عبدالحمید در استانهای مانند گلستان، کردستان و اخیرا تایباد به بهانه پخش سریال مختارنامه تلاش کرده اند خواسته یا ناخواسته احساسات مردم اهل سنت را تحریک کنند.

گفتنی است همچنین چندی قبل شبکه وهابی العربیه و سایت جرس وابسته به اتاق فکر فتنه گران لندن نیز تلاش کردند با استناد به سخنان مولوی عبدالحمید درباره سریال مختارنامه دست به اختلاف اندازی بزنند.

چندی قبل نیز در اینباره نیز زاهدان پرس نوشت: با وجود استقبال گسترده مردم برای دیدن سریال مختارنامه و همچنین نگاه جامع تاریخی این سریال به حوادثبعد از حادثه کربلا و همزمان با پخش این سریال به زیان عربی سایت العربیه وابسته به شاهزادگان وهابی آل سعود طی مطلبی تلاش کرد که این سریال را مورد انتقاد گسترده اهل سنت ایران نشان داد!

این سایت وهابی با نقل خبر زاهدان پرس راجع مطلب انتقاد آمیز سایت میجد مکی راهدان درباره مختارنامه تلاش کرد که نظر مولوی عبدالحمید را به کل جامعه اهل سنت ایران نسبت بدهد و تیتری همچون: " سریال " مختار نامه " انتقاد های اهل سنت ایران را بر می انگیزد " برای تحریک افکار عمومی برای این مطلب انتخاب کرد.

در همین حال سایت جرس متعلق به اتاق فکر فتنه گران لندن نشین نیز در اقدامی مشابه تلاش کرد نشان بدهد که سریال مختارنامه با انتقادات گسترده اهل سنت روبه رو شده است.

این سایت فتنه گر نیز با درج خبر زاهدان پرس راجع به انتقاد سایت مسجد مکی از سریال مختارنامه در ادعای جالب نوشت: سالهای اخیر، علاوه بر حرکاتی در جهت اختلاف افکنی بین فِرَقِ اسلامی، فشار زیادی بر فعالان اهل تسنن و رهبران اهل سنتِ ایران از طرف حکومت وارد شده است.