زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.

به گزارش فارس، این زن در حضور قاضی شعبه ۲۳۵ این مجتمع قضایی خانواده با بیان اینکه شوهرم معتاد به کراک است و من باید هر چه زودتر از او جدا شوم، گفت: شوهرم حاضر نیست مواد مخدر را ترک کند همچنین گاهی اوقات افرادی به منزل ما می‌‌آیند و او مقداری مقدار مخدر به آنها می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه امنیت جانی ندارم و نمی‌توانم در کنار او بمانم، ادامه داد: اعتیاد زندگی ۸ ساله‌مان را نابود کرده است؛ شوهرم حدود یک سال است که معتاد شده و من تا به حال این موضوع را تحمل کردم ولی دیگر طاقت نداشته و باید از او جدا شوم.

زن بار دیگر در برابر قاضی این شعبه ایستاد و با بیان اینکه ما یک فرزند ۴ ساله داریم، افزود: با اعتیاد شوهرم آینده فرزندم نیز خراب می‌شود و من برای تأمین امنیت و آینده فرزندم باید از شوهرم جدا شوم چرا که راهی جز این ندارم.

وی با اشاره به اینکه من گاهی از شوهرم می‌ترسم، گفت: شوهرم دکترای جامعه‌شناسی دارد ولی با این حال معتاد است و قدرت ترک کردن مواد مخدر را ندارد.

قاضي اين شعبه حكمي صادر نكرد و رسيدگي را با حضور مرد به روز ديگري موكول كرد.