افکارنیوز

: با مخابره شدن این جنایت به بازپرس ویژه قتل به دستور وی تیمی از مأموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران پای به قتلگاه گذاشتند و خود را در برابر جسد مردی دیدند که وسط پذیرایی افتاده بود و آثار خفگی روی گردنش دیده می‌شد. مأموران در تحقیقات میدانی پی بردند ساعتی پیش دو مرد و یک زن با عجله و دستپاچگی از خانه جمشید خارج شده و پا به فرار گذاشته‌اند. کارآگاهان خیلی زود دریافتند جمشید از قاچاقچیان موادمخدر بوده و گروه زیادی برای خرید مواد به خانه وی رفت و آمد داشته‌اند. بدین ترتیب با توجه به سرنخ‌های پلیسی کارآگاهان به ردیابی یک زن و دو مرد دست زدند و یک هفته بعد دریافتند که مردی به نام محمدرضا که روز حادثه به همراه ابوالفضل و مهناز به خانه جمشید رفته است به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان به سر می‌برد. بدین ترتیب محمدرضا پیش روی بازپرس روشن از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران تحت بازجویی قرار گرفت. این مرد وقتی دید هیچ راه فراری ندارد. گفت چهار سال می‌شود که شیشه می‌کشم و همیشه برای تهیه مواد به نزد جمشید می‌رفتم. روز حادثه نیز به همراه ابوالفضل و خواهرش مهناز برای خرید شیشه به خانه جمشید رفتیم. سر قیمت شیشه بین ما درگیری رخ داد. در این میان دست و پای جمشید را با چسب بستیم و سپس مهناز با استفاده از نانچیکویی که به همراه داشت آن را دور گردن وی انداخت و آنقدر فشار داد که مطمئن شد خفه شده است. سپس موتوسیکلت جمشید را سرقت و از خانه‌اش فرار کردیم. با اعترافات محمدرضا، ابوالفضل و خواهرش مهناز نیز در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند. این خواهر و برادر در جریان بازجویی‌ها به قتل اعتراف کردند. دادیار آرش سیفی از شعبه اظهارنظر پس از بررسی‌های قضایی کیفرخواست عاملان جنایت در خانه مرد شیشه‌ای را صادر کرد.

در اين كيفرخواست مهناز به اتهام مباشرت در قتل و محمدرضا و ابوالفضل معاونت در قتل و سرقت همراه با آزار روبهرو هستند. بنا بر اين گزارش، زن جنايتكار و ۲ مرد همدستش بزودي در دادگاه كيفري استان تهران به ايستگاه محاكمه ميرسند.