افکارنیوز

: آیا باور می کنید که تصاویر زیر تنها با استفاده از یک مداد سیاه به وجود آمده اند؟ هنرمند ۲۲ ساله ایتالیایی دیاگو فازو استعدادی عجیب و غریب در خلق نقاشی های رئالیستکی با مداد دارد و بعضی کارهای او توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند.