افکارنیوز

: جاوید کندری، کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: کشتار غیر مجاز دام انتقال بیماری هایی مانند تب مالت، سل، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، سیاه زخم و صدها بیماری دیگر را در بین افراد جامعه ایجاد می کند.

جاوید کندری افزود: لازم است شهروندان از کشتار دام در منازل و معابر خودداری کنند زیرا این اقدام علاوه بر ایجاد آلودگی های زیست محیطی موجب آزار و اذیت همسایگان و نیز باعثتجمع حشرات موذی و گسترش آلودگی شده و هم چنین باعثانتقال بیماریهای مشترک قابل انتقال از دام به انسان می شود.

وی در ادامه گفت: از نظر اجتماعی، کشتار در انظار مردم ناخوشایند بوده و باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی در بین مردم بویژه کودکان می شود لذا به منظور جلوگیری از عوارض مذکور، توصیه مي شود افراد دام قربانی خود را در کشتارگاههای دام و مراکز تحت نظارت دامپزشکی کشتار كنند.