افکارنیوز

: دکتر احمدرضا فرسار، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: شیوع وبا در کشورهای همسایه همچون افغانستان، پاکستان و عراق دیده شده است و هنوز موردی در کشور از ابتلا به این بیماری گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه تمام پرسنل های مراکز بهداشتی و بیمارستانی ما آمادگی کامل در برابر انتقال و شیوع آن را دارند گفت: البته باید توجه داشت که چون هوا در حال سرد شدن است و باکتری وبا در دمای زیر ۲۰ درجه غیرفعال می شود هیچ نگرانی در خصوص شیوع این بیماری در کشور وجود ندارد.