جنگ خروس ها معمولا در حومه شهرها با بیش از پنجاه نفر تماشاگر انجام می شود. قیمت خروسهای جنگی این میادین از پانصد هزار تومان بالاتر بوده و به نسبت قدرت جنگیدن، اندازه، زیبایی و تعداد زیاد برد آنها مقابل سایر خروس ها، تا سه و نیم میلیون تومان و حتی بیشتر از آن خرید و فروش می شوند.

کد خبر: 159799