به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس: تحقیقات جدید نشان می‌دهد: سیگار کشیدن باعثمی‌شود تا زنان ۱۰ سال از عمر خود را از دست بدهند اما آنها در عین حال با ترک زودهنگام سیگار می‌توانند این خطر را کاهش دهند.

این تحقیقات به مدت ۱۲ سال از بیش از یک میلیون زن انگلیسی ۵۰ تا ۶۵ سال صورت گرفت و محققان دریافتند که ترک زودهنگام سیگار می‌تواند ۱۰ سال بر طول عمر آنها بیفزاید.

بر پایه این گزارش، ۲۰ درصد از بیش از یک میلیون زن یاد شده سیگار می‌کشیدند و ۲۸ درصد آنها نیز قبلاً سیگار می کشیدند و ۵۲ درصد هم اصلاً سیگاری نبودند.

این تحقیقات نشان داد: زنانی که در ۳ سال اول شروع تحقیقات به سیگار کشیدن ادامه دادند، بیشتر در معرض مرگ و میر در ۹ سال بعدی نسبت به غیرسیگاریها قرار داشتند.

محققان گفتند: این افزایش زیاد خطر مرگ، بدان معناست که دو سوم مرگ و میر زنان سیگاری در سنین ۵۰،۶۰ و ۷۰ سالگی، ناشی از سیگار کشیدن است.

این تحقیقات نشان داد: خطر مرگ بر حسب تعداد سیگار مصرفی روزانه تا حد زیادی افزایش می‌یابد اما با این حال، خطر مرگ حتی در بین زنانی که زیاد سیگار نمی‌کشند - یعنی بین یک تا ۹ سیگار در روز می‌کشند - نسبت به غیرسیگاری‌ها دو برابر است.

محققان دریافتند: زنانی که قبل از ۴۰ سالگی مصرف سیگار را ترک میکنند؛ جلوی بیش از ۹۰ درصد خطر مرگ و میر روز افزون مرتبط با ادامه سیگار کشیدن را میگیرند؛ در حالی که خطر در خصوص کسانی که پیش از ۳۰ سالگی سیگار را ترک میکنند، کمتر از ۹۷ درصد است.