راه رفتن روی یک مسیر شیشه ای در ارتفاع ۱۴۳۰ متری! می توانید تصور کنید چه حسی به شما دست خواهد داد؟

افکارنیوز

: راه رفتن روی یک مسیر شیشه ای در ارتفاع ۱۴۳۰ متری! می توانید تصور کنید چه حسی به شما دست خواهد داد؟ چنین گذرگاهی را می توانید در در پارک جنگلی ژانگ جیاجی چین ببینید. راه رفتن روی این گذرگاه شیشه ای بسیار مهیج است و منظره ای روشن و واضح را از کوهستان های پایین در معرض دید قرار می دهد. پهنای آن حدود یک متر و ضخامتش برابر با ۶ سانتی متر است.

کد خبر: 160698