با آغاز فصل سرما فلامینگو ها به عرض های جغرافیایی جنوبی مهاجرت می کنند.

افکارنیوز

: با آغاز فصل سرما فلامینگو ها به عرض های جنوبی جغرافیایی مهاجرت می کنند.
فلامینگو های بزرگ در آفریقا، جنوب آسیا و اروپا و جنوب آمریکای جنوبی و هند غربی زندگی می کنند.
بال های این فلامینگو ها ترکیب زیبائی از رنگ های سرخ و صورتی است و وزن آنها معمولا ۲.۸ کیلوگرم و طول آنها ۱۲۰- ۱۴۰ سانتیمتر است.

کد خبر: 160834