دریاچه «ناکورو» در کنیا هر سال تعداد بسیاری از فلامینگوهای مهاجر بال صورتی را به خود جذب می‌کند. تجمع این پرندگان زیبا در این دریاچه صحنه‌های زیبایی را پدید ‌می‌آورد که در زیر می‌بینید.

کد خبر: 160943