به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، این دستگاه خودپرداز برای آن دسته از مشتریانش طراحی شده است که نمی توانند صفحه نمایشگر آن را بخوانند.

بیش از سه چهارم این دستگاه خودپرداز که Barclaysنام دارد در انگلیس و ولز عرضه شده به فناوری صوتی مجهز است که می تواند با مشتریانش صحبت کند.

این دستگاه خودپرداز از طریق گوشی، گزینه های دستگاه را برای افراد نابینا و کم بینا می خواند.

این دستگاه خودپرداز نخستین بانک خیابانی است که می تواند چنین خدماتی برای مشتریان که مشکل خواندن دارند، فراهم کند.