سرهنگ ابراهیمی با اعلام این خبر گفت: با معرفی ۸ افغانی مشکوک به مراکز درمانی مشخص شد هر کدام از آنان ۹۰۰ گرم کراک بلعیده بودند.

به گزارش ایلنا، وی افزود: ماموران این فرماندهی دیروز با متوقف کردن دو خودروی حامل این قاچاقچیان در روستای خواجه عسکر آنان را به مراکز درمانی معرفی و ۷کیلو ۲۰۰ گرم کراک از آنان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بم حمل کراک به این روش را بیسابقه خواند.