به گزارش ايسنا، به گفته دانشمندان، اين حركت براي دلفينها عجيب نيست ولي براي اولين بار است كه توسط انسانها مشاهده ميشود.محققان هنوز دلیل اصلی این رفتار را نمی دانند اما گمان می‌کنند که به ساختار گروهی و شیوه‌ای که آنها از هم حمایت می‌کنند ارتباط داشته باشد.

دانشمندان دریافته‌اند که برخی گونه‌های دلفین و وال از نورون‌هایی شبیه نورون‌های مغز انسان که با همدلی و غم در ارتباط است برخوردارند.

به گفته محققان، طبق گزارشهاي ثبت شده دلفينها تا شش روز جسدها را با خود حمل ميكنند.