به گزارش افکارنیوز، خدایار ظفری در گفتگو با مهر اظهار داشت: کانون این زلزله شهر نهاوند بوده است و با توجه به زلزله خیز بودن نهاوند وقوع این زلزله موجب ترس و هراس مردم شد.

رئیس ستاد بحران شهرستان نهاوند ادامه داد: نهاوند در مرکز کمربند و گسل زلزله واقع شده و نسبت به نقاط دیگر استان همدان احتمال وقوع زلزله در آن بیشتر است.

وی اضافه کرد: با توجه به وقوع چند زلزله قبلی در ماههای گذشته ستاد بحران و سوانح در شهرستان نهاوند تشکیل شده است و تمام برنامه ریزی و اقدامات مؤثر برای مواقع بحران پیش بینی شده تا به محض وقوع حادثه ای با سرعت وارد عمل شوند.

وی در خصوص زلزله شب گذشته گفت: تاکنون هیچ گونه خسارت مالی و جانی گزارش نشده است و نیروهای کمک رسانی و امداد نهاوند در روستاهای مختلف سرکشی و از وضعیت آنها مطلع می شوند.

ظفری با بیان اینکه تمام دستگاهها و مدیران نهاوند در ستاد بحران در آماده باش هستند، ادامه داد: نیروهای امداد و کمک رسانی در نهاوند از بهترین و مجهزترین نیروهای استان همدان هستند و ستاد حوادثو سوانح شهرستان آمادگی کامل دارد تا در مواقع ضروری و بحرانی با تجهیزات کامل عملیات امداد رسانی را آغاز کند.

وی گفت: تاکنون جلسات ستاد بحران در نهاوند به طور مرتب تشکیل شده و زمینی به مساحت دو هزار متر در منطقه باروداب نهاوند برای اسکان موقت مردم در شرایط خاص در نظر گرفته شده است.