به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایسنا، سردار دکتر اسکندر مومنی با اشاره به تغییر نظام صدور گواهینامه و ۱۰ ساله شدن اعتبار گواهینامه‌های رانندگی در کشور افزود: از نیمه دوم امسال نظام صدور گواهینامه‌های رانندگی در کشور تغییر کرده است که بر این اساس از مهرماه کلیه گواهینامه‌های جدید و تعویضی بر اساس آیین‌نامه جدید به صورت ۱۰ ساله صادر می‌شود.

رییس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: این گواهینامه‌ها برای افراد تا ۶۵ سال سن ۱۰ ساله، ۶۵ تا ۷۰ سال سن ۵ ساله و بیش از ۷۰ سال سن ۲ ساله صادر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه از نیمه دوم مهرماه تا کنون حدود نیم میلیون جلد گواهنیامه ۱۰ ساله در سیستم جدید صادر شده است اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال تحول بنیادین در نظام صدور گواهینامه به طور کامل اجرایی شود.

رییس پلیس راهور ناجا در خصوص تغییر در نحوه برگزاری آزمون نهایی اخذ گواهینامه نیز به ایسنا گفت: بزودی آزمون اخذ گواهینامه توسط افسران کادر شاغل در راهنمایی و رانندگی ناجا برگزار می‌شود، این درحالیست که درحال حاضر آزمون نهایی توسط افسران بازنشسته گرفته می‌شود که بدین ترتیب نظارت بر مهارت رانندگی متقاضیان گواهینامه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از نظام جدید صدور گواهینامه شامل تغییر تعداد گواهینامهها از ۶ به ۳ نوع است تاکید کرد: این طرح نیز در نیم سال دوم امسال اجرایی خواهد شد که بر این اساس از تعدد انواع گواهینامه در کشور کاسته خواهد شد.