به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، سرهنگ پارسافر در تشریح این خبر با بیان اینکه در پی شکایت فردی به هویت معلوم مبنی بر برداشت مبلغی از حساب عابربانک وی موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت، گفت: در تحقیقات مشخص شد کلیه مبالغ سرقتی، صرف خرید شارژ تلفن همراه شده است که در بررسی و استعلامات صورت گرفته متهم که داماد شاکی بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از پذیرفتن اتهام وارده اظهارداشت این مبلغ را از کارت عابربانک پدر خانمش به لحاظ اعتماد وی و در اختیار داشتن رمز کارت برداشت و خرید اینترنتی کرده است.

پارسافر هشدارداد: به هیچ عنوان رمز بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و به طور متوالی رمزهای خود را تغییر داده و از گذاشتن رمزهای از پیش گزیده و تکراری مانند شماره شناسنامه و تاریخ تولد که به راحتی در دسترس است، جداً خودداری کنید.