افکارنیوز

: در سال های اخیر با پیشرفت هائی که درتشخیص زودرس این بیماری به وجود آمده، درمان آن نیز با موفقیت بیشتری همراه شده است. از آنجائی که توده های سینه وقتی در اندازه‌ی کوچک کشف شوند به خوبی قابل درمان هستند، تمام سعی پزشکان و محققین بر این متمرکز شده است که روش های جدیدی برای تشخیص زودرس آن کشف کنند. در حال حاضر برای کنترل دوره ای سلامت پستان اقدامات زیرتوصیه می شود:

۱ - خود آزمائی سینه یا معاینه توسط بانوان:

بهتر است که خانم ها در انتهای عادت ماهیانه(۵ تا ۸ روز پس از شروع خونریزی) خود را معاینه کنند. افرادی که پریود نمی شوند مانند بانوان باردار یا خانم های یائسه روز اول هر ماه را برای معاینه‏ ی خود در نظر بگیرند تا اینکار فراموش نشود.

۲ - معاینات دوره ای توسط پزشک:

توصیه می شود که بانوان از سن ۲۰ سالگی هر سال یکبار توسط پزشک تحت معاینه قرار بگیرند چون معاینه توسط پزشک دقیق تر است و می تواند توده های کوچک تر رانیز کشف کند. هر چه سن از ۳۵ سالگی بالاتر رود اهمیت این معاینات بیشتر می شود زیرا احتمال سرطان سینه در سنین بالا بیشتر است.

۳ - ماموگرافی دوره ای:

بعد از سن ۴۰ سالگی هر ۲ سال یكبارو پس از سن ۵۰ هر سال یكبار می توان ماموگرافی كرد تا اگر ضایعهی بدخیمی در عمق سینه بود قبل از بزرگ شدن كشف و درمان شود، میزان اشعه ماموگرافی كم است و معمولاً ضرری را متوجه فرد نمی كند اما باید با تجویز پزشك و در فواصل معقول انجام شود. گاهی پس از انجام ماموگرافی به شما توصیه می شود كه ماموگرافی با بزرگنمایی نیز تهیه كنید یعنی قسمتی از سینه كه ضایعهی بسیار ریزی در آن دیده شده مجدداً با یك عكس كه وضوح بیشتری دارد بررسی شود. این توصیه نباید موجب نگرانی شما شود چون این كار برای افزایش دقت ماموگرافی انجام می شود و در اغلب موارد با انجام بزرگنمایی ضایعه برطرف می شود.