افکارنیوز

: ‌ آتش گرفتن و سقوط یک جرثقیل در محل احداثساختمان دانشگاهی در استرالیا

لینک فیلم