به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، یوسف رشیدی افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران ازمیزان غلظت آلاینده های ازن و دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و بر میزان غلظت آلاینده های منو اکسیدکربن، ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون افزوده شده است.

به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از ایستگاههای پارک رازی، پارک سلامت، پارک شکوفه، دانشگاه شهید بهشتی، سوهانک و شهرک چشمه به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم است.

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده منو اکسید کربن با ۴ واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد ۳۳، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با ۸ واحد افزایش روی عد ۴۴ و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با ۱۵واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد ۸۴ ایستاده است.

مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: ازن با ۴ واحد کاهش نسبت به روز گذشته روی عدد ۱۵ و دی اکسید گوگرد با ۱ واحد کاهش روی عدد ۲۳ قرار گرفته است.

وی افزود: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری همراه با بارش پراکنده و به تدریج کاهش ابر است بنابراین انتظار می رود شاخص کیفیت هوا روز آینده به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند.