به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، به دنبال افزایش خشونت علیه مسلمانان در انگلیس، شورای اسلامی بریتانیا که بزرگترین سازمان اسلامی در این کشور است، فراخوانی را برای اتخاذ اقداماتی واقعی جهت مبارزه با پدیده اسلام هراسی یا اسلاموفوبیا، اعلام کرده است.

پلیس لندن اعلام کرده است از آوریل ۲۰۰۹ تاکنون به علت پدیده اسلام هراسی ۷۶۲ فقره جرم اتفاق افتاده است که ۳۳۳ فقره آن در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بوده است، و ۵۷ مورد آن نیز از آوریل گذشته تاکنون اتفاق افتاده است.

لینک فیلم