افکارنیوز

: رفتار عجیب آقا دوربینی در پشت خبرنگار پخش زنده!

لینک فیلم