افکارنیوز

: تعدادی از ساکنان ایالت «مین» آمریکا توانستند با ساخت بلند قدترین آدم‌برفی جهان این رکورد را از آن خود کنند.

ساکنان ایالت «مین» در یک همکاری یک ماهه توانستند این آدم‌برفی را که ۳۷.۲۱ متر طول داشت، بسازند و در گینس به ثبت برسانند.

به نقل از پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، این رکورد در ماه فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی به دست آمد.