به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس، سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد برای تحول مدیریتی به منظور نوسازی و ارتقای کیفیت رده‌های مدیریتی و مشاغل تخصصی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(شستا) در سال تولید ملی و بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص، متعهد و نخبه در جهت حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نسبت به جذب ۲۰۰ نفر از فارغ التحصیلان نخبه در مقاطع فوق لیسانس و دکتری در رشته‌های تحصیلی مرتبط از طریق آزمون کتبی و انجام مصاحبه تخصصی اقدام می‌شود، لذا از متقاضیان واجد شرایط با در نظر گرفتن شرایط عمومی دعوت به همکاری می‌کند.

لطفا پس از ذخیره و چاپ فرم ثبت نام، اطلاعات مورد نظر را با دقت و خوانا وارد کرده و پس از SCAN فرم تکمیل شده عکس دار به همراه تصویر معرفی نامه از سوی بنیاد ملی نخبگان کشور، فایلهای تولید شده را حداکثر تا حجم ۵۰۰ kb به پست الکترونیکیnokhbeh @ tamin. irارسال کنند.

مهلت ثبت نام از ۱۲ تا ۲۵ آذر است و اطلاعات تکمیلی بر روی سایت تأمین اجتماعی به نشانیwww. tamin. ir قرار گرفته است.