به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایلنا: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارتقا استاندارد بنزین به یورو ۴ و۵ در پالایشگاههای آبادان، بندرعباس، کرمانشاه و اصفهان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

محمد جواد محمدی‌زاده تصریح کرد: ارتقا استاندارد بنزین متناسب با استانداردهای روز اروپا از سیاستهای دولت بود که در حال اجراست و در این رابطه در پالایشگاههای شازند و تهران اتفاق افتاد.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر هم بنزین وارداتی و هم تولید داخل به سمت استانداردهای یورو ۴ و ۵ پیش می‌رود و امید است در آینده‌ای نزدیک اکثر پالایشگاههای کشور در این راستا قرار گیرند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه در تولید بنزین داخل استانداردهای روز اروپا رعایت میشود افزود: این مهم در خصوص هرگونه بنزین وارداتی هم شامل میشود و تنها به بنزینی مجوز ورود داده میشود که دارای استانداردهای یورو ۴ و ۵ باشد.