به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایسنا، رضا صابری، رییس کمیته آموزش عالی مجلس، افزود: در این جلسه معاونان وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و نیز مسئولان دانشگاه آزاد و پیام نور حضور خواهند داشت.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه که طرح جامع سنجش و پذیرش دانشجو بررسی خواهد شد مباحثی مانند حذف کنکور نیز بررسی میشود.