به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، دکتر ابراهیم خدایی در نشستی درباره قانون پذیرش دانشجو مصوب سال ۸۶ که به قانون حذف کنکور مشهور شده است، گفت: جلسات متعدد و فشرده ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای اصلاح قانون پذیرش دانشجو مصوب سال ۸۶ در حال انجام است.

امیدواری برای به نتیجه رسیدن اصلاح قانون پذیرش دانشجو در سال ۹۱

وی افزود: این قانون باید تا ابتدای سال ۹۰ که آغاز اجرای برنامه ۵ ساله توسعه بود اجرایی می شد اما به لحاظ اینکه این قانون در بخش هایی قابلیت اجرایی نداشت پس از یکی دو سال تمدید وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدند که این قانون باید اصلاح شود.

رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: در این میان یکسری بحثهایی هم برای اصلاح قوانین قدیمی در حوزه پذیرش دانشجو در خصوص سهمیه بندی و دیگر ضوابط، فرصتی برای سازمان سنجش فراهم آورد تا این موارد نیز اصلاح شود.

وی اضافه کرد: پیش نویس پیشنهاد سازمان سنجش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی داده شده و در حال بررسی است که با جدیتی که در کمیسیون وجود دارد امیدواریم در سال ۹۱ به یک جمع بندی برای حوزه پذیرش دانشجو برسد.

سهمیه های کنکور ساماندهی می شوند

خدایی خاطرنشان کرد: در این میان سهمیه ها نیز ساماندهی می شوند. سهمیه ها از دو منظر قابل بررسی هستند یکی به لحاظ تعدد مراکز تصمیم گیری و قانونگذاری و یکی هم پذیرش سهمیه ها که در زمان خودش لازم بوده است. از سوی دیگر دفترچه ها هم پیچیده شده و دانستن همه موارد سهمیه ها به علم بدل شده است.

وی افزود: سعی کردیم با توجه به رشد و توسعه ای که اتفاق افتاده است سهمیه ها اصلاح شود و پیشنهاداتی هم در زمینه بومی گزینی داده شده که در حال بررسی است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: امیدواریم بتوانیم قانون را به صورتی اصلاح کنیم که عملیاتی و اجرایی تر و با نگاه به عدالت آموزشی شود.

وی درباره تکلیف رشته های پرمتقاضی در کنکور گفت: جمع بندی شده است که برای رشته های پرمتقاضی کنکور یا یک آزمون جداگانه و یا آزمون های آموزش و پرورش برگزار شود و همه وزارتخانها و نهادهای مربوط نیز آن را پذیرفته اند.

پیشنهاد سازمان برای تعریف نوع آزمون بر اساس نوع رقابت

خدایی خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان سنجش این بود که نوع آزمون را بر اساس نوع رقابت تعیین کنیم، به این معنی که بتوانیم از لحاظ علمی افراد را تفکیک و بعد آزمون را تعریف کنیم. البته این کار با نگاه به اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و هدایت تحصیلی انجام می گیرد.