به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت استفاده از کتب تستی و حل‌المسائل در دبستان‌ها خبر داد.

فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: توزیع و تبلیغ خرید هر نوع کتاب آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموزان در مدارس ممنوع است مگر مواردی که توسط کمیته ساماندهی کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی مستقر در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و مندرج در کتابنامه رشد که هر ساله اعلام می‌شود، تأیید شوند.

وی ادامه داد: استفاده از کتاب‌های تستی، حل‌المسائل و سایر کتاب‌ها با عناوین مشابه که بیشتر با هدف سودجویی و انتفاع تولید شده، ممنوع است.

قربان ادامه داد: با توجه به ویژگیهای دوره ابتدایی، باید از وادار کردن دانشآموزان به خرید دفاتر اضافی و سنگین کردن کیف آنها جداً خودداری شود.