افکارنیوز

: نام اولین انسانی که تمام کشورهای دنیا را بدون سفر هوایی طی کرده است وارد کتاب رکوردهای گینس شد.

این مرد " گراهام هوز " نام دارد و ۳۳ ساله و اهل انگلستان است. او اولین انسانی است که موفق شده است به تمام ۲۰۱ کشور دنیا بدون سوار شدن به هواپیما سفر کند.

او از اتوبوس، تاکسی، قطار و پاهایش برای این سفر ۱۶۰ هزار مایلی که دقیقا ۱۴۲۶ روز طول کشید استفاده کرده است. او میگوید هفته ای ۱۰۰ دلار برای این سفر تاریخی هزینه کرده است.

وی در این سفر خطرات زیادی را پشت سر گذاشت. از جمله سفر با قایق در اقیانوس طوفانی، زندانی شدن در کنگو به جرم جاسوسی و ربوده شدن توسط گروههای افراطی در روسیه اما با تمام این خطرات چندی پیش این سفر ۴ ساله را به اتمام رساند.

وي ميگويد عاشق سفر است و قصدش از انجام اين سفر اين بود که نشان دهد هرکس ميتواند با تلاش به روياهايش دست يابد.