به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، دکتر نصر اصفهانی با اشاره به بازدید رئیس جمهور از پژوهشکده رویان گفت: رئیس جمهور امروز ۲ طرح و ساختمان پژوهشکده بیوتکنولوژی رویان در اصفهان را افتتاح کرد.
وی با اشاره به ۲ طرح بزرگ فناوری که امروز افتتاح شد، گفت: طرح اول تولید حیوانات تراریخت بود که در شیرشان دارو تولید می شود که قسمت تحقیقاتی این طرح به پایان رسیده و داروسازان می تواند از این فرآورده شیری دارو بسازند یعنی در شیر دارو وجود دارد و فقط باید تبدیل شود.

رئیس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان به طرح و پروژه دومی که امروز توسط رئیس جمهور افتتاح شد، اشاره کرد و گفت: طرح و پروژه تحقیقاتی دوم، تولید اعضای انسانی در بدن حیوانات است که به زودی آغاز می شود و رئیس جمهور هم برای بودجه آن قول مساعد خود را اعلام کردند.

وی یادآورشد: محققان پژوهشگاه رویان درصدد اجرای طرح تولید اعضای پیوندی انسان در بدن حیوانات هستند.

نصر اصفهانی اظهار داشت: از طریق این پروژه می توانیم به عنوان مثال حیوانی را تولید کنیم که کبد انسانی داشته باشد و در آینده از آن در پیوند عضو به انسان استفاده کنیم.

وی یادآور شد: برای شروع این پروژه درحال حاضر به یک و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که رئیس جمهور موافقت خود را برای اختصاص آن اعلام کردند.