افکارنیوز:

به همین دلیل خانواده ها باید از همان ابتدا نسبت به رفتارها و کردارهایشان توجه خاصی داشته باشند. یکی از این طرفین خانواده عروس خانم است که سعی می کنم در این مقاله با بیان برخی از توصیه ها آنها را در برخورد صحیح با دامادشان راهنمایی کنیم.

خانواده عروس خانم باید با انجام رفتارهای مناسب و مطلوب سعی کنند سابقه ذهنی خوبی برای دامادشان ایجاد نمایند تا بدین وسیله خوشبختی دخترشان در زندگی آینده اش تا حدود زیادی تامین گردد. پدر و مادر عروس خانم باید برای رسیدن به این هدف از همان ابتدا برنامه ای جهت انجام دیدارهای و رفتارهای مناسب از جانب خود و بقیه اعضای خانواده در نظر بگیرند.

در این رابطه توجه به موارد ذیل خالی از لطف نیست:

- ارتباط ها از اولین تلفنی که برای انجام مراسم خواستگاری می شود، آغاز می گردد. پس باید پاسخ اولین تلفن را به خوبی داد. یعنی از تلفن کننده که معمولاً مادر داماد است باید به خوبی استقبال کرد و او را پذیرفت و با وی متین و مودب سخن گفت و پرسید چه موقع آمادگی حضور در منزل را دارند؟ و برنامه ملاقات را بر اساس خواست وی تنظیم کرد.

- در مراسم خواستگاری باید متین و موقر بود و اندیشیده سخن گفت و صحبت های به جا بر زبان آورد.

بحثو دعوا با داماد و خانواده اش بر سر مهریه، شیربها و… نه تنها کاری دور از اخلاق است بلکه شان دختر شما را نیز زیر سوال می برد.

- والدین باید برخی از کارها را به فرزندشان بسپارند؛ اشکالی ندارد که میزان مهریه مورد نظرشان را با دخترشان مطرح نموده و نظر وی را نیز جویا شوند و در نهایت مهریه ای مابین نظر خود و فرزندشان انتخاب کرده و اعلام آن را برعهده دخترشان قرار دهند. تا دختر و پسر در مراحل خواستگاری در این رابطه به تواق برسند.

- تعیین میزان خرید و چگونگی برگزاری مجلس عروسی و تعداد مهمانانی که برای عروسی دعوت می شوند نیز باید با توافق دختر و پسر صورت گیرد. هر چند که والدین می توانند توقعات منطقی خود را به دختر خویش بگویند.
ارتباط ها از اولین تلفنی که برای انجام مراسم خواستگاری می شود، آغاز می گردد. پس باید پاسخ اولین تلفن را به خوبی داد. یعنی از تلفن کننده که معمولاً مادر داماد است باید به خوبی استقبال کرد و او را پذیرفت و با وی متین و مودب سخن گفت و پرسید چه موقع آمادگی حضور در منزل را دارند؟ و برنامه ملاقات را بر اساس خواست وی تنظیم کرد

- در مراسم عقد و دوران عقد نیز باید با داماد و خانواده او درست و مناسب برخورد کرد. مثلاً هنگام ورود داماد به خانه باید به وی احترام گذاشت و در حد توان از او پذیرایی کرد.

- باید خانواده متناسب با میزان توانایی داماد از وی توقع داشته باشد. بیان صحبت هایی از طرف پدر و مادر دختر به داماد مبنی بر اینکه چه خرید بدی برای دخترمان کردی، ‌ چه هدیه کوچکی خریدی و … نه تنها باعثحل مشکلی نمی شود بلکه مشکلی بر مشکلات عروس خانم اضافه می کند. معمولاً تحمیل هزینه های گزاف و سرسام آور به داماد سبب می شود که تحت فشارهای ناشی از بدهکاری قرار بگیرد و احیاناً با انجام کارهای مضاعف و طاقت فرسا دچار بداخلاقی و تندخویی شود و با همسر خویش بدرفتاری کند.

-ابراز دوستی و علاقه مندی نسبت به داماد امری مهم و در خور توجه است و چه خوب است که گاهی پدر زن و مادر زن و در صورت امکان برادران بزرگ تر به داماد تلفن بزنند و احوال او را جویا شوند و ابراز علاقه نمایند. حتی گاه لازم است در روزهایی خاص چون روز تولد به داماشان هدیه بدهند.