به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، متن بخشنامه دانشگاه آزاد در خصوص جزئیات ادامه تحصیل کارکنان این دانشگاه به این شرح است:

کارمندان تمام وقت(رسمی‌ قطعی، رسمی آزمایشی و قراردادی کار معین با بیش از سه سال سابقه کار تمام وقت مستمر) دانشگاه آزاد اسلامی با احراز شرایط علمی و عمومی زیر همچنین با رعایت مقررات این بخشنامه و با رعایت تمام قوانین آیین نامه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و فرهنگی با کسب مجوز از رئیس واحد یا مرکزی که در آن شاغل هستند، می‌توانند با اخذ حداکثر دو روز ماموریت آموزشی در هفته به ادامه تحصیل بپردازند.
صلاحیت‌های علمی

داشتن مدرک تحصیلی معتبر(غیر معادل) در یک مقطع تحصیلی پایین‌تر علمی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

احراز یکی از سه مورد زیر

قبولی برای ادامه تحصیل در دوره‌های حضوری و غیرحضوری یا مجازی در یک مقطع تحصیلی بالاتر دانشگاهی در یکی از واحدهای غیر بین الملل داخل کشور دانشگاه آزاد اسلامی به غیر از واحد محل اشتغال با کمک شهریه پنجاه درصد.

قبولی برای ادامه تحصیل رایگان در دوره‌های حضوری در یک مقطع تحصیلی بالاتر دانشگاهی در یکی از دانشگاه‌های دولتی داخل کشور.

قبولی برای ادامه تحصیل غیر رایگان در دوره‌های حضوری، غیرحضوری یا مجازی در یک مقطع تحصیلی بالاتر دانشگاهی در یکی از دانشگاه‌های معتبر دولتی و غیردولتی داخل کشور(غیر از دانشگاه آزاد اسلامی) با هزینه شخصی.

صلاحیت‌های عمومی


صلاحیت‌های عمومی متقاضی ادامه تحصیل وفق مقررات و قوانین موضوعه باید احراز شده و به تایید مراجع ذیصلاح دانشگاه برسد.

سایر مقررات

دریافت قبولی(پذیرش معتبر) به عهده متقاضی قرار دارد و پذیرش در موسسه مجری دوره تحصیلی بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه‌های موجود است، این بخشنامه در نحوه ملاک‌های علمی و آیین نامه‌های موجود پذیرش دانشجو تغییری صورت نداده است.

برای جلوگیری از وقفه در فعالیت‌های اجرایی، در هر سال تحصیلی، حداکثر ۱۰ درصد کارمندان در یک واحد یا مرکز دانشگاه آزاد که دارای صلاحیت‌های علمی و عمومی ذکر شده باشند، می توانند مجوز ادامه تحصیل در دوره‌های حضوری از رئیس واحد دریافت کنند.

ادامه تحصیل کارمندان در مقاطع تحصیلی بالاتر باید در رشته‌های مورد نیاز دانشگاه(به تشخیص رئیس واحد مربوطه) و با دریافت حداکثر دو روز ماموریت آموزشی(تحصیلی) در هفته باشد.

کارمندانی که از ماموریت آموزشی استفاده می کنند قبل از آغاز تحصیل باید دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند.

کارمندانی که در یکی از واحدهای داخل کشور(غیر بین الملل) دانشگاه آزاد مجوز ادامه تحصیل دریافت کنند، فقط باید ۵۰ درصد مجموع شهریه ثابت و متغیر در طول هر ترم را پرداخت کنند و پرداخت ۵۰ درصد مابقی بر عهده واحد یا مراکز محل اشتغال کارمند است.

در صورتیکه کارمند در هر ترم مشروط یا مردود شود باید کل هزینه ثابت و متغیر ترم بعدی را شخصاً قبل ار آغاز ترم بعدی پرداخت کند.