به گزارشافکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، قیومی گفت: حسب اقدامات پیشگیرانه صورت پذیرفته در جهت عدم بروز شرایط هشدار در وضعیت آلودگی هوای پایتخت و نیز در راستای عملیاتی شدن طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی از سوی پلیس راهور کلیه مراکز معاینه فنی در ۱۲ نقطه از شهر تهران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ آذر ماه باز و آماده ارائه خدمات به کلیه مراجعه کنندگان می باشد.

لذا توصیه می شود در این روزها که هوای شهرمان وضعیت نامطلوب دارد ضمن مراجعه به این مرکز و نقش اثر گذار معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا به وظیفه شهروندی خود عمل نماییم.