افکارنیوز

: تغییر رنگ ناخن، باید حتما مورد توجه باشد، چون تغییر رنگ مهم‌ترین نشانه ابتلا به بیماری قارچ ناخن است. پزشکان می‌گویند؛ تغییر رنگ ناخن‌ باعثشکستگی، تخریب و ریزش آن می‌شود. قارچ ناخن در تمام محدوده‌های سنی دیده می‌شود اما در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ این بیماری شایع‌تر است.

براي پيشگيري از ابتلا به قارچ درماتوفيد ناخن بايد از تماس با خاك و فرد مبتلا به اين بيماري خودداري كرد. همچنين براي پيشگيري از ابتلا به قارچ كانديدا نيز بايد انگشتان دست و پا هميشه خشك نگه داشته شود. تشخيص اين بيماري تنها از طريق نمونهبرداري از ناخن و بافت اطراف آن امكانپذير است.