به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، مرتضی تمدن در مورد شرایط فعلی هوای پایتخت گفت: گزارشات لحظه به لحظه به استانداری مخابره می شود و حاکی از آن است که تا کنون شرایط هوای تهران از حالت ناسالم پایین نیامده است.

وی افزود: البته این را باید گفت که شرایط هوای پایتخت در حالت اضطرار قرار نگرفته ولی وضعیت خوب نیست.

استاندار تهران درباره ادامه تعطیلی ها گفت: دو روز تعطیلی اعلام شده و ادامه آن منوط به گزارشهای تخصصی و وضعیت هوا دارد. ولی این را باید گفت که اگر تعطیل نمی کردیم فاجعه بزرگی رخ می داد.