این الگوهای مارپیچ توسط Sonja Hinrichsen با کمک ۵ نفر داوطلب بر روی برف در کوههای کلرادو کشیده شده است. حلقه های مارپیچی منظم و بزرگی که به یکدیگر متصل شده اند، از بالا منظره بسیار زیبا و جالبی بوجود آورده است

کد خبر: 170862