به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، کمبود خواب در شب، سبب افزایش گرسنگی در مردان و مانع از احساس سیری در زنان می شود.

مری پییراستونگ، سرپرست یک گروه تحقیقاتی، ‌ نتیجه پژوهش های اخیر خود را در نشریه اسلیپ منتشر کرده است.

براساس مطالعات پیشین، پژوهشگران از وجود اختلافات جنسیتی در روند کاهش خواب خبر می دهند.

براساس گزارشی متفاوت در همان نشریه، زنانی که خواب کافی ندارند، درمقایسه با مردانی که وقت مناسبی برای خوابیدن سپری نمی کنند، ممکن است در معرض ابتلا به بیماری قلبی و یا بیماریهای مربوطه به آن قرار گیرند.

یافته های جدید علمی حاکی از آن است، کمبود وقت کافی برای خوابیدن، صرفنظر از تحت تاثیر قرار دادن شرایط تندرستی و وزن بدن، تبعات جدی بر کارکرد متابولیکی داشته و تاثیرات هرمونی متفاوتی در زنان و مردان بر جا می گذارد.

همچنین؛ کمبود خواب در شب، تاثیر شگرفی بر مقدار گلوکز، انسولین و لپتین در بدن می گذارد، بگونه ای که این اشخاص بشدت احساس گرسنگی می کنند.

این گزارش می افزاید؛ متخصصان با آزمایش بر روی ۲۷ مرد و زن ۳۰ تا ۴۵ ساله که دارای وزن یکسان بودند، روند آزمایش ها، سوخت و ساز گلوکز، مدت خواب و تنظیم هرمون اشتهاآور را مورد بررسی قرار دادند.

پژوهشگران از لحاظ زمان خوابیدن این افراد را در دو گروه کوتاه مدت(۴ ساعت) و بلند مدت یا معمولی(۹ ساعت) قرار دادند.

یافته های جدید علمی در اینگونه آزمایش ها نشان داد، اشتهای غذاخوردن در افرادیکه خواب کمتری داشتند، در مقابل گروه مقابل بسیار بیشتر بودکه در نتیجه اینگونه افراد در اثر غذاخوردن زیاد، با مشکل اضافه وزن روبرو می شوند.