به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایلنا: زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریش‌تر در ساعت ۷:۴۴ صبح مسجد سلیمان را لزراند.

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریش‌تر در ساعت ۷:۴۴ صبح مسجد سلیمان را لزراند.

بنا بر آخرین اطلاعات تاکنون گزارشی مبنی بر بروز حادثه و خسارات مالی و جانی در این شهر دریافت نشده است.

این در حالی است که کرمان از ساعات بامدادی امروز تا کنون ۸ بار لرزیده است و همچنان شاهد لرزشهای خفیفی در شهر ورزقان واقع در آذربایجان شرقی نیز هستیم.

خوشبختانه هیچ کدام از زلزلههای که امروز اتفاق افتادهاند خساراتی نداشتهاند.