به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، افشین مقصودی با اشاره به حمایت رئیس جمهور از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: خوشبختانه رقم قابل قبولی از سوی رئیس جمهور و در ادامه سازمان بازنشستگی کشوری پیش‌بینی شده است که در آینده نزدیک بیمه طلایی بازنشستگان عملیاتی می‌شود.

وی تصریح کرد: به محض دریافت اعتبارات از سوی سازمان بازنشستگی کشوری، شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ آمادگی دارد در کمترین زمان ممکن کارت بیمه طلایی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را صادر کند.

مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ گفت: علاوه بر خدمات ارائه شده از سوی این شرکت امسال تمهیداتی را نیز برای ارائه خدمات بیشتر پیش‌بینی شده است بطوریکه بسته‌های ارتقا یافته در بیمه تکمیلی بخشی از برنامه‌های طراحی شده در سال جاری است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از سه میلیون نفر تحت پوشش بیمهتکمیلی آتیهسازان حافظ قرار دارند ضمن اینکه تا پایان سال شعب بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ در سطح تکمیلی افزایش مییابد.