هفت زوج کوتوله مشهور چینی در پکن در مراسمی مشترک ازدواج کردند. این ۱۴ نفر که بازیگران یک برنامه سرگرمی به نام " Tianpi Shadow " هستند بین ۲۱ تا ۲۷ سال سن دارند و متوسط قدشان ۱۲۰ سانتیمتر است. بنابر این گزارش، کوتوله ها با ماشین قرمز بر فرش قرمز مراسم پا به محل عروسی گذاشتند و در برابر دوربین های خبرنگاران و مهمانان قرار گرفتند.

کد خبر: 171143