«کالوین زیبرت» که انگار به یاد کودکی خود افتاده در کنار ساحل قلعه‌هایی شنی ساخته که البته با هر آنچه بچه‌ها درست می‌کنند متفاوت است، این هنرمند با صبر و حوصله فراوان تپه های شنی را به اشکال زیر در آورده تا طرفدارانش را به تحسین وادارد!

کد خبر: 171291