افکارنیوز

: دکتر اچ ایه اسمیت از مرکز تحقیقات بهداشت عمومی و محیط زیست هلند و همکارانش با انجام این تحقیق، به این نتیجه رسیدند که افزایش ابتلا به تنگی نفس در جوامع غربی چه بسا که به تغییر رژیم‌های غذایی آنها ارتباط داشته باشد.

بنابراین گزارش محققان با انجام تحقیق و بررسی کودکان دریافتند احتمال ابتلا به تنگی نفس و آسم در میان کودکان باافزایش خوردن میوه، سبزی، فرآورده‌های لبنی، حبوبات و ماهی، کاهش پیدا می‌کرد.

این گروه تحقیق برای دستیابی به علل ارتباط حساسیت و تنگی نفس در کودکان، ۵۹۸ کودک ۸ تا ۱۳ ساله را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج اولیه نشان داد خوردن حبوبات و ماهی ۵۴ تا ۶۶ درصد ابتلا به تنگی نفس را کاهش می دهد. محققان معتقدند؛ تحقیقات آینده نشان می‌دهد خوراک و تنگی نفس و تغییر رژیم های غذایی رابطه بسیاری با یکدیگر دارند.