موسسه بین المللی " مرسه " در گزارش جدید خود که روز گذشته منتشر شد ۲۲۱ شهر جهان را به ترتیب اولویت استانداردهای زندگی مورد مطالعه قرار داده است. شهر " وین " پایتخت اتریش و شهر " بغداد " پایتخت عراق به ترتیب به عنوان بهترین و بدترین شهر جهان برای زندگی معرفی شده است. این مطالعه بر مبنای بررسی ۳۹ شاخص از جمله امکانات آموزشی و بهداشتی و شاخص های سیاسی و اجتماعی و… صورت گرفته است. ۱۰ شهر برتر جهان در این رده بندی به ترتیب عبارتند از:

کد خبر: 171328