به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس، حسن محمدی اظهار داشت: خوشبختانه رایزنی‌هایی از طرف این شرکت با طرف عراقی به منظور کاهش هزینه های زیارتی زائران کشورمان و به تبع آن کاهش هزینه‌های دریافتی از زائران ایرانی به منظور سفر به عراق انجام شده است.

وی گفت: همچنین در تلاش هستیم با برگزاری جلسه با شرکتهای طرف قرار داد شمسا و همچنین رایزنی با هتلهای طرف قرار داد به منظور کاهش هزینههای دریافتی از زائران ایرانی را کاهش دهیم.